HOTLINE

0919.40.30.87 - 0983.88.86.87

Phần Mềm Quản Lý Phòng Xét Nghiệm ( Laboratory - MDSOFT-LABMDSOFT)

Ngày Đăng : 25/12/2017 - 9:12 AM

Phần mềm quản lý tổng thể Chẩn Đoán Y Khoa - LABMĐSOFT gồm các tính năng cơ bản sau:
 

1.      Tiếp nhận và chỉ định bệnh nhân

·        Tiếp nhận bệnh nhân mới

·        Chọn chỉ định xét nghiệm

·        In phiếu hẹn trả kết quả

·        In phiếu thanh toán

·        Tìm bệnh nhân

·        Gửi mẫu xét nghiệm.

·        Quét mã vạch

2.      Trả kết quả xét nghiệm

·        Trả kết quả Huyết học, sinh hóa, nước tiểu…

·        Trả kết quả biện luận.

·        Trả kết quả PCR

·        Trả kết quả Vi sinh.

·        Trả kết quả xét nghiệm tế bào cổ tử cung.

3.      Kết nối tự động máy xét nghiệm.

·        Kết nối nhận kết quả tự động từ các máy xét nghiệm

4.      Thống kê

·        Thống kê tổng hợp xét nghiệm, doanh thu.

·        Thống kê số lượt bệnh nhân.

·        Thông kê theo từng nhóm xét nghiệm

·        Thống kê theo bác sĩ, đối tượng, đơn vị gửi mẫu

·        Báo cáo chỉ tiêu kết quả bất thường.

5.      Quản lý kho hóa chất

·        Nhập kho

·        Xuất kho

·        Kiểm kê, báo cáo xuất nhập tồn

·        So sách chênh lệch lượng hóa chất sử dụng.

6.      Quản lý kho máu.

·        Nhập kho

·        Xuất kho

·        Kiểm kê, báo cáo xuất nhập tồn.

7.      Lịch trực tại khoa

·        Lập lịch trực, ca trực

·        Xem lịch trực, ca trực theo ngày.

8.      Giải phẩu bệnh

·        Tiếp nhận bệnh phẩm

·        Nhập trả kết quả bệnh nhân

·        In kết quả và hình ảnh giải phẩu bệnh

9.      Thống kê báo cáo.

·        Thống kê doanh thu theo ngày.

·        Thống kê doanh thu theo bệnh nhân điều trị

·        Thống kê theo dịch vụ

·        Thống kê công nợ

10.  Quản lý cấp quyền User sử dụng.

 Các tin khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đường