HOTLINE

0919.40.30.87 - 0983.88.86.87

No image

Phòng Xét Nghiệm QR

No image

Phòng Xét Nghiệm VN-LAB

No image

Phòng Xét Nghiệm Y Khoa V-LAB

No image

Phòng Xét Nghiệm AnaPath

No image

Phòng Xét Nghiệm I LAB

No image

Phòng Xét Nghiệm D LAB

No image

Phòng Xét Nghiệm Y Khoa Medic - Bạc Liêu

No image

Phòng Xét Nghiệm Sài Gòn - Tây Nguyên

No image

Phòng Xét Nghiệm Nguyễn Hoàng

No image

PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

No image

Phòng Xét Nghiệm Y Khoa Kiều Tiên ( BS Thạch Ngọc Tiên)

No image

Phòng xét nghiệm 265 Nguyễn Chí Thanh

No image

Phòng xét nghiệm BCM

No image

Phòng Xét Nghiệm Bảo Ngọc

No image

Phòng xét nghiệm Medilab - Bình Dương

No image

Phòng xét nghiệm MedicLab

No image

Phòng xét nghiệm A Châu (Thầy Lập)

No image

Phòng xét nghiệm Châu Âu ( Ths. Ds Đặng Thùy Trang)

No image

Phòng xét nghiệm Bảo Anh

No image

Phòng xét nghiệm CALI

No image

Phóng xét nghiệm 307

No image

Phòng xét nghiệm chẩn đoán y khoa 564

No image

Phòng Xét Nghiệm 560

No image

Phòng xét nghiệm 548

No image

Phòng Xét Nghiệm Âu Châu (EMC)

No image

Phòng xét nghiệm Tass care

Gọi điện
SMS
Chỉ đường