HOTLINE

0919.40.30.87 - 0983.88.86.87

Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh Viện Ngoại Trú- Nội Trú

  • Chi tiết sản phẩm
  • Bình luận
Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện - HISMĐSOFT gồm các tính năng cơ bản sau:
 

1.      Phân hệ tiếp nhận dịch vụ và BHYT

-         Tiếp nhận thông tin bệnh nhân khám dịch vụ, kiểm tra số lần đến khám, tiếp nhận tái khám mà không cần nhập lại thông tin ban đầu, chỉnh sửa thông tin khi có thay đổi, in thẻ khám bệnh

-         Tiếp nhận thông tin bệnh nhân BHYT, kiểm tra số lần đến khám, tiếp nhận tái khám, tìm lại bệnh nhân cũ theo thẻ bệnh nhân hoặc thẻ BHYT, xác định quyền lợi được hưởng BHYT, chụp lại thẻ BHYT, chỉnh sửa thông tin và hạn sử dụng thẻ khi có thay đổi, in thẻ khám bệnh

2.      Phân hệ thu phí dịch vụ

-         Danh sách chờ thu phí tự động.

-         Chọn bệnh nhân đóng tiền khám, tự động thu tiền theo chỉ định của bác sĩ trong phòng khám.

-         Tính năng nhập chỉ định nhanh, nhập theo bộ, theo nhóm, khám sức khỏe.

-         Khi hoàn tất các thông tin bệnh nhân thu tiền xong, in phiếu thu , bệnh nhân này sẽ khóa lại.

3.      Phân hệ thu phí BHYT.

-         Danh sách chờ thu tiền BHYT tự động

-         Tự động xác định mức hưởng và đồng chi trả BHYT, dựa trên mã thẻ BHYT và mã ĐKBĐ

-         Tự động thu tiền theo chỉ định bác sĩ

-         Tự động thu tiền thuốc BHYT khi có bác sĩ kê đơn

-         In bảng kê theo mẫu BHYT

-         Khóa sổ bệnh nhân khi hoàn tất các thủ tục khám, làm cận lâm sàng.

-         In bảng kê BHYT, báo cáo theo mẫu BHYT.

4.      Hoàn tiền

-         Khi bệnh nhân không muốn làm các dịch vụ mà đã thu tiền rồi trong trường hợp chỉ định đó chưa sử dụng thì có quyền hoàn tiền lại cho bệnh nhân

-         Chọn lại thông tin bệnh nhân cần hoàn tiền

-         Chọn những chỉ định cần hoàn lại cho bệnh nhân

-         Xác nhận chấp nhận hòan tiền

-         In phiếu hoàn tiền

5.      Tạm ứng

-         Đối với bệnh nhân nằm viện thì phải đóng tạm ứng 1 khoản tiến, để sử dụng trong viện khám và đều trị nội trú.

-         Chọn bệnh nhân từ danh sách chờ đóng tạm ứng tự động.

-         Ghi nhận thông tin bệnh nhân nằm viện

-         In phiếu tạm ứng

6.      Phòng khám

-         Danh sách chờ tự động

-         Chọn bệnh nhân khám từ danh sách chờ

-         Ghi sinh hiệu

-         Chẩn đoán sơ bộ

-         Chẩn đoán phụ

-         Khám, chẩn đoán bệnh nhân theo mã ICD 10

-         Xem lịch sử khám bệnh của từng giai đoạn, các chỉ định bác sĩ, toa thuốc cũ

-         Tự động liệt kê đợt khám gần nhất

-         Chuyển khoa khám

-         Chỉ định làm cận lâm sàng

-         Kê toa thuốc theo đơn thuốc mẫu

-         Kê toa theo đơn thuốc cũ

-         Kê toa đơn thuốc mới

-         Tự động kiểm tra số lựơng thuốc để kê.

-         Tiền sử bệnh

-         Lời dặn bác sĩ

-         Lịch hẹn tái khám tự động.

7.      Chẩn đoán hình ảnh

-         Siêu âm tổng quát, 3D,4D..

·        Danh sách chờ tự động

·        Chọn vùng khảo sát

·        Chẩn đoán bác sĩ

·        Mô tả

·        Kết luận bác sĩ

·        Tự động kết nối lấy hình từ máy Siêu âm

·        Các tiện ích cho bác sĩ

·        In kết quả siêu âm theo mẫu của Bộ y tế

-         X Quang

·        Danh sách chở tự động

·        Chọn vùng khảo sát

·        Chẩn đoán bác sĩ

·        KTV chụp

·        Loại hình chụp

·        Mô tả

·        Kết luận bác sĩ

·        Tự động kết nối lấy hình ảnh từ máy X Quang.

·        In kết quả X Quang

-         Chụp CT

·        Danh sách chờ tự động

·        Chọn vùng khảo sát

·        Chẩn đoán bác sĩ

·        KTV chụp

·        Loại hình chụp

·        Mô tả

·        Kết luận bác sĩ

·        Tự động kết nối lấy hình ảnh từ máy CT

·        In kết quả CT

·         

-         Đo điện tim

·        Danh sách chờ tự động

·        Chọn vùng khảo sát

·        Chẩn đoán bác sĩ

·        Mô tả

·        Kết luận bác sĩ

·        In kết quả Đo điện tim

8.      Quản lý xét nghiệm

-         Danh sách chờ tiếp nhận mẫu xét nghiệm

-         Tự động nhập chỉ định xét nghiệm khi bệnh nhân đã đóng tiền

-         Kết nối tự động 1 chiều và 2 chiều máy xét nghiệm để trả kết quả tự động về phần mềm xét nghiệm

-         In kết quả xét nghiệm, tự động.

-         Tự động gửi Email kết quả trả bệnh nhân

-         Trả kết quả tự động qua website

-         Báo cáo thống kê

9.      Quản lý dược

-         Quản lý nhập thuốc

-         Quản lý định giá thuốc

-         Quản lý bán thuốc

-         Báo cáo xuất nhập tồn

-         Báo cáo doanh thu bán thuốc theo ngày, tháng, năm.

10.  Báo cáo thống kê

-         Quyết toán cuối ngày

-         Báo cáo doanh thu

-         Bao cáo chi tiết

-         Báo cáo chi tiết BHYT

-         Báo cáo doanh thu dược

-         Báo cáo quyết toán BHYT

-         Báo cáo theo bộ y tế

-         Thiết kế theo yêu cầu .

11.  Quản lý Nhân sự

-         Thông tin, sơ yếu lý lịch nhân viên

-         Quản lý chấm công, tiền lương

-         Quản lý BHYT, BHXH, BHTN…

-         Quản lý hợp đồng

12.  Quản lý công văn

-         Quản lý công văn đi

-         Quản lý công văn đến

-         Báo cáo thông kê , tìm kiếm công văn .

13.  Quản lý kế toán.

-         Quản lý tiền mặt

·        Lập phiếu thu

·        Lập phiếu chi

·        Lập phiếu ghi công nợ phải thu

·        Lập phiếu ghi công nợ phải trả

·        Danh sách phiếu thu, chi

·        Báo cáo thu chi

·        Báo cáo sổ quỹ tiền mặt

·        Báo cáo số kế toán tiền mặt

·        Danh sách công nợ

·        Báo cáo công nợ phải trả, phải thu

-         Quản lý tiền gửi

·        Lập phiếu thu tiền gửi

·        Lập phiếu chi tiền gửi

·        Lập phiếu tiền đang chuyển

·        Lập phiếu tiền chuyển nội bộ

·        Danh sách chi, thu tiền gửi

·        Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng

·        Sổ chi tiết tiền gửi

-         Quản lý công cụ, dụng cụ

·        Nhập ghi tăng công cụ, dụng cụ

·        Ghi giảm công cụ, dụng cụ

·        Tính phân bổ công cụ

·        Báo cáo tính phân bổ công cụ

-         Quản lý tài sản cố định

·        Định giá khấu hao tài sản

·        Ghi giảm tài sản

·        Tính hao mòn tài sản

·        Sổ tài sản

·        Bảng tính hao mòn tài sản

-         Quản lý tiền lương

·        Bảng thanh toán tiền lương

·        Bảng thanh toán BHXH

·        Hạch toán tiền lương

-         Bút toán kết chuyển

·        Kết chuyển chi phí

·        Kết chuyển doanh thu

-         Nhập chứng từ khác

-         Sổ kế toán

·        Nhật ký chung

·        Sổ cái tài khoản

·        Số chi tiết các tài khoản

·        Bảng phân bổ tiền lương

·        Sổ nhật ký thu tiền

·        Sổ nhật ký chi tiền

·        Báo cáo công nợ phải thu

·        Báo cáo công nợ phải trả

-         Báo cáo tài chính

·        Bảng cân đối phát sinh

·        Bảng cân đối sổ kế toán

·        Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

·        Bảng lưu chuyển tiền tệ

·        Bảng thuyết minh tài chính

-         Báo cáo thuế

·        Bảng kê chứng từ mua vào

·        Bảng kê chứng từ bán ra

-         Khóa sổ kế toán

-         Quản lý người dùng

-         Quản lý truy cập

14.  Webiste

·        Chuyên thiết kế webite quản lý phòng khám, bệnh viện theo yêu cầu.

·        Xem hồ sơ bệnh án điện tử

·        Tự động Trả kết quả xét nghiệm, CĐHA

15.  Tự động gửi Email

·        Tự động gửi kết quả xét nghiệm qua Email bệnh nhân

sản phẩm tương tự

Gọi điện
SMS
Chỉ đường